• 1. Antall personer, pris, losji fremgår av bekreftelsen som leietaker vil motta etter bestilling. Barn opp til 12 år som ligger i samme seng som foreldrene er det ikke forbundet ekstra kostnader til.

 • 2. Den avtalte prisen er bindene for begge parter. Skulle gjesten bryte antall gjester som overnatter og/eller oppholder seg i leiligheten, vil Stavanger Small Apartments City Center AS ha retten til å sette pris per person som oppholder seg i boenheten. Prisen er begrenset oppad til 1500 kr per person, per natt. Boenhetene er ikke utleid som festlokale, men som losji.

 • 3. Det er ikke tillatt å oppholde seg mer personer i leiligheten enn det det er bestilt for. Dette er kun mulig etter skriftlig avtale mellom partene, å bryte denne regelen kan medføre ekstra kostnader for leietaker. De gis Stavanger Small Apartments AS retten til å inntre i leiligheten ved slik brudd på bookingen. Brudd medfører en minimums avgift på kr 5000 kr per døgn på bookingen.

 • 4. Endring og avbestilling er angitt når du bestiller. Regelen er absolutt.

 • 5. Tap av nøkkel medfører ett erstatningsansvar på kr 1500. Det vil også bli avkrevd døgn leie inntil det lar seg mulig å anskaffe ny nøkkel for våres firma. Begrenset opp til tre dager leiepris.

 • 6. Aldersgrense ved booking av losji er 18 år. Vedkommende under 25 år må undertegne eget ansvarserklærings skjema som opplyser om konsekvenser ved ansvar for boenhet og kostnader som er knyttet til uansvarlig bruk av boenheten, som for eksempel, utvidet bruk utover losji og antall personer som oppholder seg i boenheten.

 • 7. Betaling skjer enten: kontant, kredittkort eller debet kort. Vi tar Master, Vis, Eurocard og American Express kort. Ved fakturering må oppholdet være betalt og registrert på våres konto før innsjekking. Det gis ikke kreditt under noen omstendigheter ved leie av våres boenheter.

 • 8. Den personen som booker enheten er den som vil bli holdt juridisk ansvarlig for boenheten. Uaktsomhet eller uansvarlig opptreden fra gjesten, eller ett av han/hennes følge, vil tilfalle den som er ansvarlig for bookingen.

 • 9. For skade eller brudd på bruken av boenheten, har Stavanger Small Apartments City Center AS retten til å ta seg betalt av den personen som er ansvarlig for bookingen på opplyste kortinformasjon. Skulle det ikke være dekning nok på kortet for evt., skade ved utsjekk, vil det bli ettersendt krav til personen som booket.

 • 10. Røyking i enheten er ikke under noen omstendigheter tillatt. Det vil bli avkrevd en avgift på 8000 kr for utvask av enheten ved brudd på denne regelen.

 • 11. Force majeure, hendelser utenfor avtalepartens kontroll (Stavanger Small Apartments City Center AS), streik, lockout, brann etc. som umuliggjør å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen – gir retten til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 • 12. Alle tvister som måtte oppstå mellom partene (mellom utleier og leietaker) skal behandles etter norsk rett.